Ciastka! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jeszcze jedna Misja Śniadaniowa w tym roku szkolnym. Zapraszamy Państwa do minikonkursu!

KONKURS „Czas pomysłów - jak przekonać Niedojadki”

Kliknij TUTAJ, aby pobrać materiały konkursowe.

Konkurs trwa od 15.05.2017 r. od godz. 12:00 do 08.06.2017 r. do godz. 12:00.

Zadaniem nauczyciela (oraz wspierającej go klasy) jest wykonywanie i relacjonowanie zadań w ramach realizowanego scenariusza zajęć:

 • Misje klasowe – zadania edukacyjne, które nauczyciel wykonuje z uczniami w klasie (sprawozdanie: wypełniony formularz)
 • Misje domowe – zadania edukacyjne, które nauczyciel zadaje uczniom do wykonania w domu (sprawozdanie: 1-2 zdjęcia)
 • Misje specjalne – zadania edukacyjne, które nauczyciel wykonuje z uczniami poza klasą lub efekt końcowy tego zadania jest prezentowany innym osobom spoza klasy (sprawozdanie: 1-2 zdjęcia)

Aby wziąć udział w konkursie należy, na adres Biura Programu (sniadaniedajemoc@gardenofwords.pl), nadesłać sprawozdanie z Misji w oparciu o realizację nowego scenariusza – tzw. Misja Śniadaniowa. Sprawozdanie jest pracą konkursową. Praca Konkursowa może składać się minimalnie z 1 modułu Misji Śniadaniowej (np. tylko Misji klasowej, tylko z Misji domowej lub tylko z Misji specjalnej) a maksymalnie z 3 modułów. Im więcej modułów – tym więcej punktów i tym większa szansa na nagrodę!

Przesyłając wiadomość e-mail ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej prosimy o załączenie wypełnionego oświadczenia: „Działając w imieniu Szkoły (tu nazwa Szkoły
i miejscowość w której się znajduje) oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu
dla Opiekunów „CZAS POMYSŁÓW –JAK PRZEKONAĆ NIEDOJADKI”, Polityką Prywatności Programu oraz Regulaminem Serwisu, dostępnych na stronie internetowej: www.sniadaniedajemoc.pl i akceptuję ich treść”.

UWAGA! Przesłanie sprawozdania bez powyższego oświadczenia będzie uważane za nieważne.

Ze wszystkich nadesłanych sprawozdań, na podstawie liczby uzyskanych punktów, jury wyłoni trzech zwycięskich opiekunów. Czekają na nich vouchery Media Markt o jednostkowej wartości 500 zł.

Jury oceniać będzie również jakość sprawozdania i specjalne osiągnięcia w odniesieniu do przesłanych relacji z Misji Domowej i Specjalnej oraz przyznawać za nie dodatkowe punkty.

Zwycięzców ogłosimy 20.06.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zabawy i rywalizacji!

Regulamin konkursu - kliknij TUTAJ, aby pobrać.

 

Wyniki Konkursu "Czas pomysłów - jak przekonać Niedojadki":

3 najlepsze prace z największą liczbą punktów:

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu, nauczyciel - M. Rygiel
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy, nauczyciel - S. Linek
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Cukrówce, nauczyciel - M. Gruszczyńska

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 mamy dla Państwa nowy konkurs.

KONKURS „MISJE ŚNIADANIOWE”

Zapraszamy do nowego konkursu, w którym uczniowie i nauczyciele będą rywalizować z innymi uczestnikami programu z całej Polski.

Konkurs trwa od 12.09.2016 r. do 16.12.2016 r.

Zadanie każdego zespołu konkursowego (nauczyciel + klasa) to wykonywanie i relacjonowanie zadań w ramach realizowanych scenariuszy zajęć:

 • Misje klasowe – zadania edukacyjne, które nauczyciel wykonuje z uczniami w klasie
 • Misje domowe – zadania edukacyjne, które nauczyciel zadaje uczniom do wykonania w domu
 • Misje specjalne – zadania edukacyjne, które nauczyciel wykonuje z uczniami poza klasą lub efekt końcowy tego zadania jest prezentowany innym osobom spoza klasy.
 • Misja Finałowa - W tym roku Dzień Śniadanie Daje Moc to ogólnoszkolne wydarzenie, które obywa się w całej szkole i w jego przygotowanie angażują się nauczyciele z kilku klas. Dlatego każda szkoła przesyła tylko jedną relację z Finałowej Misji – Dnia Śniadanie Daje Moc. Prosimy taką relację przygotować wspólnie,  a następnie  prosimy przesłać ją przez formularz dostępny po zalogowaniu. Relację może  przesłać tylko jedna osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły lub może to być koordynator programu w danej szkole.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać  sprawozdanie z zajęć w oparciu o jeden z sześciu scenariuszy – tzw. Misji Śniadaniowych. Sprawozdanie jest pracą konkursową.

Formularz do przesyłania prac konkursowych dostępny jest po zalogowaniu w Strefie Nauczyciela.

Praca Konkursowa może składać się minimalnie z 1 modułu Misji śniadaniowej (np. tylko Misji klasowej, tylko z Misji domowej lub tylko z Misji specjalnej) a maksymalnie z 3 modułów. Im więcej modułów – tym więcej punktów i tym większa szansa na nagrodę!

 

Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie:

 • od 1 do 3 załączników (zdjęcie i/lub film i/lub prezentacja Power Point) - potwierdzających realizację danego modułu Misji Śniadaniowej i obrazujących sposób realizacji
 • opisu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), którego treść powinna stanowić jak najciekawszą relację np. opis przebiegu lekcji, opis realizacji zadania domowego przez dzieci, opis reakcji dzieci na zadanie, opis zaangażowania dzieci i nauczyciela lub rodziców, opis największego wyzwania podczas realizacji zajęć, największego sukcesu osiągniętego przez dzieci, pokazanie skali wydarzenia (np. misji specjalnej) w postaci liczby zaangażowanych osób, organizacji czy liderów opinii którzy wzięli udział w akcji, ocena przez nauczyciela stanu wiedzy dzieci po realizacji modułu etc.

 

W ramach każdej z sześciu Misji Śniadaniowych zostanie nagrodzony jeden zespół konkursowy, który otrzyma największą liczbę punktów.

Uwaga! Jury oceniać będzie również jakość sprawozdania i specjalne osiągnięcia zespołów konkursowych oraz  przyznawać za nie dodatkowe punkty.

Każdy z sześciu nagrodzonych zespołów otrzyma nagrody zarówno dla całej klasy, jak i dla nauczyciela. Uczniowie wygrają  zestawy śniadaniowe do przechowywania jedzenia i noszenia drugiego śniadania do szkoły, a opiekun otrzyma voucher zakupowy na kwotę 450 zł.

W finale konkursu zostały przewidziane również atrakcyjne nagrody finansowe dla trzech szkół, które zdobędą w kolejności największą liczbę punktów zgromadzonych przez zespoły konkursowe z danej Szkoły oraz za organizację wielkiego finału misji śniadaniowych w Dniu Śniadanie Daje Moc.

Nagrody dla szkoły:

I miejsce: 3000 PLN

II miejsce: 2000 PLN

III miejsce: 1500 PLN

 

Zwycięzców ogłosimy 31.01.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zabawy i rywalizacji!

Regulamin Konkursu Misje Śniadaniowe

 

Wyniki Konkursu Misje Śniadaniowe:

3 najlepsze szkoły z największa liczbą punktów:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 277 w Warszawie

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 75 im. M. Konopnickiej w Warszawie

III miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka - Szkoła z klasą w Wałbrzychu

 

6 najlepszych zespołów konkursowych: 

Scenariusz 1: Szkoła Podstawowa nr 1 w Miasteczku Śląskim, nauczyciel: M. Paczyna

Scenariusz 2: Szkoła Podstawowa w Oleśnie, nauczyciel: I. Jarosz

Scenariusz 3: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie, nauczyciel: M. Matławska-Tetke

Scenariusz 4: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, nauczyciel: N. Makałowska

Scenariusz 5: Szkoła Podstawowa w Zasolu, nauczyciel: O. Wąs

Scenariusz 6: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach, nauczyciel: D. Głuś

duży złoty puchar na niebieskim kole

 

KONKURS O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI OBCHODÓW DNIA ŚNIADANIE DAJE MOC

Dzień Śniadanie Daje Moc to najważniejsze wydarzenie w programie i finał Misji Śniadaniowych. Warto zadbać o jego wyjątkową oprawę!

Każda szkoła może wziąć udział w specjalnym konkursie na dofinansowanie organizacji Dnia Śniadanie Daje Moc we własnej szkole.

Wystarczy:

 • Zgłosić szkołę do programu do dnia 30.09.2016
 • Wymyślić hasło zachęcające inne szkoły podstawowe do udziału w obchodach Dnia Śniadanie Daje Moc
 • Wypełnić kartę konkursową
 • Przesłać kartę konkursową do 14.10.2016 na adres sniadaniedajemoc@gardenofwords.pl

WYNIKI KONKURSU:

woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kaczmarka we Wrocławiu
woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy
woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie
woj. lubuskie – Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim
woj. łódzkie –Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
woj. mazowieckie – Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Cukrówce
woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu
woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie
woj. podlaskie – Szkoła Podstawowa w Czerwonce
woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku
woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach
woj. świętokrzyskie – Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
woj. warmińsko-mazurskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika
woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu
woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie

Z każdego województwa została wybrana jedna szkoła, która otrzyma 1000 zł do wykorzystania na pokrycie kosztów organizacji w szkole Dnia Śniadanie Daje Moc.

Regulamin Konkursu o dofinansowanie Dnia Śniadanie Daje Moc